Balanserad Investering

Uppland Kapital AB har tre huvudsakliga verksamheter. Det är UpplandsSpar AB som bedriver inlåningsverksamhet, Uppland Kredit AB som arbetar med krediter till företag och Catalunia Capital AB som arbetar med krediter till privatpersoner. Ägarna till Uppland Kapital har lång erfarenhet av att lyckosamt placera sina egna pengar i denna typ av krediter till företag och privatpersoner.

Uppland Kapital får emellanåt även tillgång till unika och mycket attraktiva investeringsmöjligheter genom egna kontakter och genom sina samarbetspartners i Norden. Investeringarna görs i räntebärande värdepapper och aktier i företag med stabila kassaflöden och långsiktigt hög tillväxtpotential. Uppland Kapital AB investerar företrädesvis i räntebärande värdepapper och aktier som kan vara svåra att få tillgång till för dig som privatperson och där minsta insatsen i vissa fall kan vara över en miljon kronor. Du får tillgång till sparmöjligheter som normalt bara är förbehållna en liten exklusiv grupp kapitalstarka investerare. Genom att sprida investeringarna så kan vi säkerställa en hög och relativt säker avkastning på dina pengar.

UpplandsSpar AB

UpplandsSpar AB, www.upplandsspar.se, har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva Inlåningsverksamhet enligt Lagen om Inlåningsverksamhet (2004:299). UpplandsSpar erbjuder privatpersoner möjligheten att spara upp till 50 000 kr till en mycket attraktiv ränta – upp till 8.25% per år. UpplandsSpar har en mycket god likviditet och ett stabilt positivt resultat. UC AB som är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag och ägs av Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank har gjort en samlad kreditbedömning av UpplandsSpar. De bedömer att UpplandsSpar har högsta kreditvärdighet. Du kan läsa mer om Du klickar på UC symbolen här intill.

Uppland Kredit AB

Uppland Kredit AB, www.upplandkredit.se, som är registrerat som Finansiellt Institut hos Finansinspektionen arbetar med finansiering av mindre och medelstora företag. Det sker genom fakturabelåning, fakturaköp och företagslån. Det är förvånande hur många bra och välfungerande företag som inte kan få lån hos banken och även när de får banklån så är det inte ovanligt att banken tar räntor och avgifter som motsvarar över 12%. Det händer att banker eller kreditmarknadsbolag tar ut avgifter och räntor vid fakturabelåning på 1% till 2% per månad, det motsvarar ju mellan 12 och 24% per år! Som du förstår så kan Uppland Kredit mycket väl konkurrera med de stora bankerna på samma villkor med en bra lönsamhet.

Catalunia Capital AB

Extralånet, www.extralanet.se, ägs av Catalunia Capital AB som har tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva Konsumentkreditgivning. Uppland Kapital är en av huvudägarna i Catalunia Capital AB. Extralånet erbjuder lån till privatpersoner som fått en oförutsedd utgift och har några dagar kvar till lönen betalas. Det kan också var personer som tidigare haft kreditproblem och inte kan få lån hos banken. Extralånet är bättre än SMS-lån och kreditkortsskulder. Det är flexiblare, billigare och tryggare än att samtidigt ha flera olika snabblån eller kreditkortsskulder som både blir dyra i långa loppet och som kan riskera att snabbt gå vidare till inkasso eller kronofogden. Extralånet tillämpar god kreditgivningssed och tar sitt fulla ansvar som kreditgivare. Naturligtvis följer de alla regler och lagar som gäller kreditgivning till konsument. Verksamheten har funnits i nästan 10 år så man vet hur man hanterar kunder på bästa sätt. Sedan start 2009 har Catalunia Capital AB förmedlat över 65.000 lån till 21.000 nöjda kunder, många utav kunderna väljer att återkomma.

Styrelse och ledning

Styrelsen består av fyra personer med lång erfarenhet från svenska bank- och industrivärlden.
Samtliga styrelsemedlemmar är svenska medborgare och är mantalsskrivna i Sverige.

Per-Olof Björnsson

Per-Olof Björnsson

Styrelse ledamot

Per-Olof Björnsson har varit ledamot i kontorsstyrelsen för två av Handelsbankens kontor i nordöstra Skåne från 1998 till 2015. Per-Olof, som från början är tandläkare, har en lång bakgrund som investerare i fastigheter och industriföretag. Han är en erfaren styrelseordförande och har bland annat varit ordförande för en svensk producentförening. Han har en rådgivande och strategisk roll i verksamheten.

Anders Torstensson

Anders Torstensson

Styrelseordförande & VD

Anders Torstensson, som är civilingenjör, arbetade under mer än 20 år inom Ericsson där han bland annat var chef för mobiltelefonverksamheten i Nord och Sydamerika. Han har sedan 2005 ett eget investment bolag som finansierat nystartade företag och gjort investeringar företrädesvis på den Nordiska marknaden. Förutom VD ansvaret så har han en affärsutvecklings roll i verksamheten.

Anställda

Ingen styrelseledamot, anställd eller inhyrd personal får förekomma i Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Samtliga anställda ska ha den utbildning och insikt som verksamheten erfordrar avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med vad som sägs i FFFS 2017:11 ”Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”.

Samtliga anställda, inhyrda och styrelsen har en skyldighet att iaktta tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att en styrelseledamot eller befattningshavare hos Uppland Kapital AB, vilken i den egenskapen får kunskap om en uppdragsgivares affärsförhållanden eller personliga förhållanden, får inte obehörigen röja vad han har fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med uppdragsgivarens intresse. Sekretessen skall inte endast iakttas i förhållande till utomstående utan också internt i Bolaget. Uppgifter om en kund får exempelvis inte föras vidare från en enhet till en annan såvida inte detta betingas uteslutande av arbetsmässiga skäl. En begäran från annan att ta del av uppgifter om en viss kund måste behandlas med stor försiktighet. Utöver det som enligt lag måste lämnas ut så får inga uppgifter alls lämnas ut.

Press

För pressförfrågningar vänligen kontakta

Anders Torstensson

Verkställande direktör

anders.torstensson@upplandkapital.se

+46 (0) 70 514 00 00

© Copyright - Uppland Kapital AB